Jedną z najprzyjemniejszych chwil, które towarzyszą tworzeniu nalewek jest moment ich degustacji w gronie przyjaciół. Często pojawiają się jednak odmienne opinie na temat trunków. Często to co dla jednych jest za słabe dla innych okazuje się za mocne, jedni wolą trunki słodkie inni wytrawne. Odmienne zdanie mają zazwyczaj kobiety i mężczyźni.

Ciężko jest obiektywnie ocenić sporządzone napoje. Podczas konkursów nalewek jury posługuje się arkuszami ocen.

Taki dokument przygotowaliśmy, żeby przeprowadzić pierwszy w historii KGWT wewnętrzny test nalewek. Pod lupę wzięliśmy ponad 20 trunków stworzonych przez członków KGWT oraz gości odwiedzających Gospodarstwo Agroturystyczne Pytlówka.

Poniżej przedstawiamy wyniki naszego testu wraz z przykładowym arkuszem oceny.

Miło nam poinformować, że KOŁO GOSPODARZY WIEJSKICH W TARCZKU JUŻ DZIAŁA.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane:

Data rejestracji koła:  2020-03-25

Adres siedziby: Tarczek 24

NIP: 6642144123

 

W najbliższym czasie:

Zorganizujemy spotkanie informacyjno - organizacyjne. Jak zapewne wiecie, z powodu pandemii spotkanie założycielskie się nie odbyło. Komitet założycielski w małym gronie zdołał zgromadzić niezbędne dokumenty i zarejestrować koło. Pragniemy spotkać się ze wszystkimi członkami, przedstawić im plany na najbliższą przyszłość i zapytać o zdanie dotyczące działalności KGWT

Jest 14 marca 2020 roku. Na świecie szaleje koronawirus z Wuhan oznaczony skrótem SARS-CoV-2, wywołujący chorobę COVID-19. W Polsce zamknięte są szkoły i urzędy.  Ministerstwo Zdrowia zaleca pozostanie w domach. W takich warunkach, komitet założycielski Koła Gospodarzy Wiejskich przygotowuje dokumentację niezbędną do zarejestrowania koła, którą później wyślemy pocztą do ARiMRu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące powstającego koła.

 

Nazwa

Oficjalną nazwą jest Koło Gospodarzy Wiejskich w Tarczku, ale używać będziemy najczęściej nazwy

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Tarczku

 

Dlaczego chcemy założyć KGW?

- żeby organizować spotkania i warsztaty,

- żeby stworzyć możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń,

- żeby dzięki wspólnej pracy stworzyć pyszne rzeczy

- żeby degustować i wybierać najlepsze przepisy

 

Co zamierzamy robić?

Według ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach

"Koło gospodyń wiejskich reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich."

 

Koła realizują te założenia poprzez:

- działalność   społeczno-wychowawczą, oświatowo-kulturalną

- wspieranie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości, poprawy warunków życia i pracy 

- upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania 

- reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej

- rozwijanie kultury ludowej

 

Nasze działania skupiać się będą w szczególności na rozwijaniu kultury ludowej, poprzez kultywowanie i rozwijanie wiedzy i umiejętności na temat żywności regionalnej, ale każde uwagi i sugestie członków, co do kierunków działań będą brane pod uwagę i w miarę możliwości realizowane.

 

Jakie konkretnie rzeczy będzie robiło, wytwarzało KGW?

Będziemy robili nalewki, piwo, cydr, chleb, kiełbasę, sery i wszystko inne na co będziemy mieli ochotę.

 

Kto może należeć do KGW?

Zgodnie ze statutem do Koła Gospodarzy Wiejskich w Tarczku może należeć każda pełnoletnia osoba, której miejscem zamieszkania jest Dolina Psarki - mile widziane są zarówno Panie jak i Panowie.

 

Jakie środki są potrzebne na funkcjonowanie i uruchomienie KGW?

W naszej działalności będziemy się opierali w większości na środkach własnych, wykorzystując jednocześnie lokal i sprzęty udostępnione przez Gospodasrtwo Agroturystyczne "Pytlówka". Składki będą zbierane pod konkretne projekty/potrawy.

Będziemy starać się o fundusze zewnętrzne, w tym także te, dla nowo powstających kół, pochodzące ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli będzie taka potrzeba możemy również stworzyć mały sklepik z artykułami przygotowywanymi przez naszych członków.

 

Czy członkowie koła będą mogli sprzedawać wytworzone przez siebie produkty?

Tak. Koło Gospodarzy Wiejskich w Tarczku będzie mogło sprzedawać produkty zarówno w siedzibie - Gospodarstwo Pytlówka, na kiermaszach jak i przez Internet.

 

Kto będzie czerpał zyski ze sprzedaży?

Wszystkie zyski muszą zostać przeznaczone na cele statutowe koła.

 

Kto będzie kontrolował finanse koła?

Koło Gospodarzy musi prowadzić księgowość np. uproszczoną księgę przychodów i rozchodów. Dostęp do niej mają wszyscy członkowie koła i będzie udostępniana na każdym spotkaniu. Dodatkowo jeżeli będzie chętna osoba, zostanie powołana funkcja skarbnika.

 

Jak częstą planowane są spotkania.

Chcielibyśmy spotykać się raz w miesiącu.

 

 

 

 

Multimedia

KGW

Mapa

Warsztaty

noclegi