"Kładę palce na ten krzyż, na znak męki i zbawienia i przysięgam uroczyście, że będę walczył z najeźdźcą o wolność i niepodległość moje ojczyzny Polski do ostatniej kropli krwi i tchu w piersiach.Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący i Święta Matka Jego.Tajemnic wojskowych nie zdradzę, cokolwiek by mnie spotkać mogło."

W grudniu 1939 w Tarczku działały trzy drużyny Związku Walki Zbrojnej

Przysięgę złożyli:

 

I

Michał Basa

 Ignacy i Andrzej Latała,

Andrzej Marzec,

Jan Strąk,

Konstanty Gwardyś,

Stanisław Pożoga,

Józef Wiosło,

Franciszek Marzec ps.„Pałasz”,

Józef Gwóźdź ps.„Gryf”,

Adolf Gołębski ps.„Chmura”,

Bronisław Kwieciński,

Gustawa Pustuła ps.„Pestka”,

Władysław Kowalskie ps.„Gruszka”,

Mieczysław Sitek ps.„Kuta” ,

Czesław Kowalski ps.„Kowadło”.

 

II

Z Tarczka

Wojteczek

Pytla Piotra i

Stanisława Pytla,

Różalskiego Jana,

Golińskiego Jana,

Piwowarczyka Jana,

Władysława Pokrzywkę,

Kołomańskiego Franciszka,

Grzegorskiego,

Dekla Karola,

Gwardysia Gabriela,

 

Ze Świętomarzy

Stefana Kołomańskiego,

Tokarskiego,

Staszewskiego Stanisława,

Gajewskiego Waleriana,

Stanisława Pokrzywkę.

 

III

Sadek„Wiosło”,

Michała Stopicki,

Józef,Stanisław i Jan Orzechowski,

Stefan Orzechowski.

Kiepas

 Filipczak Władysław i Antoni,

Ponikowski

Jan i Kazimierz Bem

F.Wolszczak

Na polu przed domem, oznaczonym numerem 14 znajdował się kiedyś krzyż. Krzyż ten ufundowali mieszkańcy Tarczka i postawili na miejscu śmierci Gustawa Pustuły "Pestka", zamordowanego przez hitlerowców. Krzyż znajdował się na środku pola, co oznaczało, że dostęp do niego był utrudniony, a historia z nim związana była coraz mniej znana wśród nowego pokolenia. Pani Sołtys Tarczka Górnego - Halina Bernacka znając powyższe problemy, opowiedziała o nich prezesowi stowarzyszenia Tarczek 24 - Michałowi Sokalskiemu. Okazało się, że dwa tygodnie po owej rozmowie, Fundacja Orlen ogłosiła nabór wniosków do programu: "Czuwamy! Pamiętamy!". Stowarzyszenie Tarczek 24 złożyło wniosek, w którym nie tylko chciało odnowić zapomniany krzyż, ale nadać temu miejscu uroczysty charakter i podziękować wszystkim mieszkańcom Tarczka, którzy walczyli o wolność ojczyzny za ich poświęcenie. Tak powstała idea Kopca Pamięci. Należy podkreślić, że Stowarzyszenie realizowało w tym czasie kilka większych projektów, więc samo złożenie wniosku odbyło się bez żadnych konsultacji społecznych. Co więcej prawdopodobieństwo przyznania grantu było niewielkie.     

 

 

8 Czerwca 2020 roku na ponad 300 wniosków przyznano 33 dofinansowania. Stowarzyszenie Tarczek 24 otrzymało jedno z nich.

Pierwsze konsultacje z Państwem Bernackimi oraz ich sąsiadami Państwem Wojteczkami pozwoliły ustalić miejsce budowy kopca - na miedzy, zaledwie kilkanaście metrów od lokacji pierwotnego krzyża. Jeszcze w sierpniu przyjechały 4 wywrotki ziem i uformowany został kształt kopca.

 

 

6.09.2020 w ogrodzie u Pani Sołtys Haliny Bernackiej odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące szczegółów budowy kopca.

 

Multimedia

Cyfrowe kluby seniora

Mapa

noclegi