Na terenie Doliny Psarki działają:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Tarczek

Stowarzyszenie Tarczek 24

Koło Gospodarzy i Gospodyń Wiejskich w Tarczku

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Multimedia

Cyfrowe kluby seniora

Mapa

noclegi