Wszystko zaczęło się w tym czasie, kiedy to emerytowany inż. budownictwa Franciszek Dobrucki mieszkaniec i miłośnik Starachowic, wracając z utęsknieniem do lat dzieciństwa i młodości spędzonych i przeżytych w rodzinnym domu we wsi Tarczek oddając się wspomnieniom wydał książkę Tarczek w opowiadaniach i we wspomnieniach.

Staraniem dyrekcji Gminnej Biblioteki Publicznej im. Michała Basy w Pawłowie, 3 czerwca 2019 r zorganizowane zostało  spotkanie autorskie w filii biblioteki w Tarczku, uczestniczyli w nim mieszkańcy Tarczka i sąsiednich wsi oraz osoby wywodzące się z tej miejscowości, m.in. prof. zw. dr hab. nauk med. Stanisław Głuszek, obecny rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z małżonką oraz sam autor Franciszek Dobrucki także z małżonką. Profesor Głuszek przekazał dla biblioteki kilkanaście książek własnego autorstwa.

Nie obyło się wówczas bez autografów, na zakończenie spotkania Franciszek Dobrucki podpisywał zakupione książki, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczył dla Olusia Sikory, którego czekała kosztowna operacja.

Spotkanie autorskie było fundamentem założonego stowarzyszenia. Już wtedy padła propozycja jego powołania, przede wszystkim po to, by zaprezentować tę bogatą historię Tarczka następnym pokoleniom. 30 stycznia 2020 r. zorganizowane zostało zebranie założycielskie, w którym uczestniczyli Franciszek Dobrucki, Marianna Dyk, Stanisława Kiljan, Stanisław Dyk, Irena Dyk, Kazimierz Sitek, Zofia Ponikowska, Ewa Wiecha, Michał Sokalski, Anna Sokalska, Elżbieta Zimnicka, Anna Trepka, Andrzej Trepka, Anna Libuda, Ewa Rachtan, Jadwiga Kwiecińska, Wiesław Milanowski, Anna Ulińska, Bogusław Sitek, Robert Strąk, Szymon Wojteczek, Teresa Sobczak. W lutym odbyło się jeszcze zebranie, gdzie przygotowywano dokumenty do rejestracji Stowarzyszenia. Mimo, że plany nieco pokrzyżowała pandemia, to  w grudniu 2020 odbyło się walne zebranie, na którym wybrano Zarząd i przygotowano dokumenty do rejestracji. Prezesem został pan Czesław Iłowski, Anna Ulińska objęła stanowisko skarbnika, Teresa Sobczak – sekretarza, Kazimierz Sitek i Bogusław Sitek zostali członkami Zarządu. W sierpniu 2021 roku Stowarzyszenie Miłośników Wsi Tarczek zostało zarejestrowane i rozpoczęło oficjalnie swoją działalność.

Celem Stowarzyszenia jest pozyskanie jedności społecznej mieszkańców wsi Tarczek i z najbliższego regionu, oraz pozyskanie sympatyków tej wsi, głównie mających rdzenne pochodzenie.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez poszukiwanie, utrwalanie i upowszechnianie materialnych i niematerialnych dowodów przeszłości regionu zgodnie z wymogami określonymi w przepisach szczegółowych, organizowanie konkursów, wystaw, wykładów, konferencji, współpracę z wyższymi uczelniami, instytucjami państwowymi, samorządowymi organami administracji publicznej, podmiotami prywatnymi i organizacjami społecznymi, utrzymywanie stałych kontaktów z obecnymi i byłymi mieszkańcami wsi zasłużonymi dla regionu, samorządu terytorialnego, państwa, wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia oraz wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju wsi i regionu poprzez organizowanie działalności gospodarczej i prezentowanie kultury ludowej.

Pierwszym z zadań była współorganizacja festynu rodzinnego promującego szczepienia przeciw covid-19. Na tę okoliczność Pan Franciszek Dobrucki wydał książkę Tarczek, w której zawarł wspomnienia i wiersze. Dochód ze sprzedaży tej książki w całości przeznaczył na cele statutowe Stowarzyszenia.

Jednym z zadań na najbliższy czas jest poznanie miejsc historycznych na terenie Tarczka przez członków Stowarzyszenia, promocja twórczości Franciszka Dobruckiego oraz zbieranie i prezentowanie starych fotografii.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Multimedia

Cyfrowe kluby seniora

Mapa

 
 

Main menu en-GB

 
noclegi